Pengajian Am

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia

Dapatan kajian pendapat 22 Julai 2010.

Posted by Cikgu Awang on August 26, 2010

Soalan kajian pendapat.

Pada pendapat anda, adakah skop pembelajaran Kenegaraan sangat luas?

Terima kasih atas responden yang memberi maklum balas terhadap kajian pendapat ini.

Seramai 89 responden telah memberi respon.

Berikut dapatan daripada kajian pendapat tersebut :

Sangat setuju (45%)

Setuju (40%)

Tidak pasti (3%)

Tidak setuju (3%)

Sangat tidak setuju (6%)

Didapati majoriti responden bersetuju skop pembelajaran kenegaraan (K1) sangat luas mencakupi keseluruhan aspek pentadbiran, kehakiman, perundangan dan dasar-dasar. Pengenalan modul baru tingkatan 6 yang bakal diperkenalkan nanti di harap ada perubahan terhadap sistem sedia ada.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: