Pengajian Am

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia

Laras Sastera : Kepentingan Akhbar

Posted by Cikgu Awang on January 16, 2009

ISU 1 :

Akhbar sangat penting dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembaca. Pembaca mempercayai sesebuah berita itu tidak kira sama ada berita itu benar ataupun sebaliknya. Begitulah kuatnya peranan akhbar dalam kehidupan masyarakat. Bincangkan kepentingan akhbar dalam kehidupan masyarakat masa kini.

Perkara

Isi/Hujah

Catatan

Pendahuluan

 • Akhbar memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat
 • Menyalur pelbagai maklumat yang boleh mempengaruhi pembaca
 • Selain pengaruh positif, ianya juga memberi kesan negatif dalam kehidupan masyarakat

Isi 1

Saluran rakyat menyuarakan permasalahan

 • Masalah berkaitan boleh disuarakan oleh orang ramai kepada pihak-pihak tertentu
 • Masalah seperti infrastruktur/perparitan/ pembangunan dapat disampai dengan cepat dan berkesan
 • Pihak berkenaan boleh mengambil tindakan dengan segera
 • Mengelak perasaan tidak puas hati orang ramai.

Isi 2

Saluran pelbagai informasi

 • Menyalurkan pelbagai informasi yang sangat berfaedah kepada kehidupan masyarakat
 • Meliputi pelbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, kebudayaan dan lai-lain
 • Akhbar Dalam Darjah (ADD) menjadi sumber maklumat pendidikan kepada para pelajar
 • Menjadikan masyarakat bermaklumat

Isi 3

Perangsang idea/pemikiran baru

 • Pendedahan melalui pembacaan akhbar
 • Pendedahan oleh pakar-pakar tentang dapatan kajian/ujikaji
 • Masyarakat menjadi lebih kritis/kreatif

Isi 4

Pengembangan mutu bahasa/galak budaya membaca

 • Akhbar memaparkan penggunaan bahasa yang betul dan tepat
 • Meningkatkan penguasaan bahasa pembaca
 • Menggalakkan budaya membaca

Kesimpulan

 • Peranan akhbar semakin penting dewasa ini
 • Persaingan daripada media elektronik tetapi masih relevan
 • Meningkatkan keberkesanan agar menjadi rujukan utama masyarakat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: