Pengajian Am

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia

laras sastera : kepentingan akhbar.

Posted by Cikgu Awang on January 8, 2009

Akhbar sangat penting dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembaca. Pembaca mempercayai sesebuah berita itu tidak kira sama ada berita itu benar ataupun sebaliknya. Begitulah kuatnya peranan akhbar dalam kehidupan masyarakat. Bincangkan kepentingan akhbar dalam kehidupan masyarakat masa kini.

Soalan : 1. Pelajar kenal pasti skop/kehendak soalan ini.
2. Nyatakan 4 isi yang berkaitan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: